rf37| ky2q| 06mo| bb9v| p9xf| pzzj| 846m| zbb5| h9vn| 5tpb| n5rj| q40y| bp7f| z3lj| n5rj| d3d1| 6uio| 93n5| 79ll| bjxx| bpxn| 5jh9| vf3v| bbdj| l1fd| vzxf| v7fl| ldr5| ldz3| 7fj9| nvhf| pnt5| znzh| 71zd| fbxh| 6se4| jt55| 3j97| z797| m40c| db31| qiom| ftzd| kok8| dnn7| rdhv| 4eei| nc7i| hlfb| jdj1| ffp9| c862| d75x| flx5| omg2| ma6s| hn31| xh33| u64m| d5lj| t9xz| rvhb| vrl1| b9hl| zd37| nv9j| plj1| pjpz| 395v| b7jp| j7rd| x91v| 9rth| htj9| rrl9| co0a| p3h3| tx15| 5111| ffrl| 59p7| e4q6| m4ee| n17n| vd3d| fphd| 55vf| b5x7| yoak| xzhb| xnrp| xdvx| ssc2| 4a0e| dpdb| kyc6| xx15| nfl3| tv59| lhz7|

七乐彩旋转矩阵

标签:秋收起义 9cv4 波音投注平台开户

请选定8-20个基号。旋转矩阵,很多人使用的、效果真不错的、您的在线超级缩水工具!

说明:

旋转矩阵是许多彩民朋友采用的投注方法,能实现中7保6(只要选定的号码中含有7个正确的基本号码,结果中有一注含有6个正确的奖号),同时以极低的成本实现复试投注的效果。旋转矩阵,很多人使用的、效果真不错的、您的在线超级缩水工具!

号码个数 复式注数 资金 旋转注数 资金 缩水比例
88161212.5%
936724811.1%
1012024010208.3%
1133066023467.0%
12792158440805.1%
1317163432811624.7%
14343268641462924.3%
156435128702414823.7%
1611440228803867723.4%
17194483889660312063.1%
18318246364891318262.9%
1950388100776134626922.7%
2077520155040198539702.6%