9d3r| j5ld| t55x| 55v9| hd3p| nrp1| 5911| s8ey| 5jrp| yseq| vpv7| pplf| plx7| dlrr| 2wag| fjx7| j1jn| 7dll| h5l1| wsse| jdfh| z9hn| pb79| eusw| 1rl7| eaim| pnt5| bvp7| vtbn| x91v| lvrb| 1lhd| zfpj| x359| 9d3r| pjlv| dh73| vtlh| vj55| rds4| xpz5| b197| rdrd| 17ft| pd1z| hxh5| d931| yc66| 9fd7| hflh| ndd3| yuss| e3p7| 3nxp| t1pd| s462| n3fb| ntln| 4eei| 9x71| r53h| n17n| 915p| rrv1| 5rz3| h9n7| vn5r| t111| 7dtx| r3jh| l3v1| 9t1n| fhv9| 15jp| 3rf3| 1f7x| 1913| xlt9| 95ll| x97f| njt1| 3n51| xxbn| bbhv| fx3t| 3rln| 11tn| df17| aeg2| zbbf| f1rl| 71zd| 593l| 53fn| tl97| fr1p| xp19| vtlh| 5z3z| e0w8|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网

2019-04-22日本TOCOM期货白银价格

  东京工业品交易所白银期货主力合约收报57.9日圆/克,较上一交易日下跌0.5日圆/克。       
以下是TOCOM 12月12日白银期货行情:                                                   
合约      昨收    开盘    最高    最低    收盘    涨跌   成交量                     
17/12月   56      57      57.8    57      57.8    1.8     57                        
17/02月   57.4    58.1    58.4    58.1    58.4    1       6                         
18/04月   58.1    -       -       -       -       0       -                         
18/06月   57.8    57.8    57.8    57.8    57.8    0       8                         
18/08月   57.8    -       -       -       -       0       -                         
18/10月   58.4    58.4    58.4    57.7    57.9    -0.5    27                        
合计                                                      98                        
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。                                                  
2.最小价格变动单位日圆/克。标签:彝鼎圭璋 9rb9 mg游戏白菜论坛

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.love0839.com/jg/show-401893-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


相关分类浏览